Tuesday, 8 March 2011

Jalan Dakwah

Oleh: Abu Adil

“Katakanlah: ‘Inilah jalan (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata’”. Yusuf: 108.

Para musafir yang melalui jalan apapun pasti akan mempercayai jalan yang mereka lalui bahwa itulah jalan yang akan menyampaikan mereka kepada tujuan. Dan supaya mereka terus berjalan dan tidak ragu atau mereka tidak berpindah ke jalan lain lalu mereka bercerai-berai mengikuti berbagai jalan.
Jalan dakwah adalah jalan yang utama lantaran di jalan ini seorang Muslim mengikatkan segala urusan hidupnya dan kepadanyalah ia menyerahkan segala apa yang dimilikinya, harta, jiwa, fikiran dan waktu.
Jalan dakwah ini bukanlah jalan bid’ah dan bukanlah jalan yang baru, tetapi ia adalah jalan Rasulullah s.a.w. di mana beliau berjalan bersama dengan sahabat-sahabatnya.
Inilah jalan yang diperkenalkan kepada kita oleh Imam as-Syahid Hasan al-Banna yang diambil dari sirah Rasulullah s.a.w.
Inilah jalan yang aku percaya, lantaran manhajnya adalah Kitabulloh yang tidak kompromi dengan kebatilan. Satu jalan yang menjadikan ALLOH tujunnya, Muhammad sbg Tauladannya, Al-Qur’an sbg petunjuknya, Jihad sebagai jalannya dan Syahid sebagai cita-citanya yang tertinggi.
Imam Hasan al-Banna telah berkata kepada para pemuda: “Hai para pemuda! Di atas dasar- dasar yang tetap ini kami menyeru kamu semua. Maka sekiranya kamu beriman kepada fikrah kami dan kamu mengikuti jejak langkah kami dan kamu bersama kami melalui jalan Islam yang hanif. Dan kamu membersihkan diri kami dari segala pemikiran yang lain dan kamu menyerahkan segala urusan kamu untuk akidah, maka inilah yang lebih baik bagi kamu di dunia dan di Akhirat. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan membuktikan kepada kamu apa yang telah dibuktikanNya kepada para Salafus-saleh di jaman Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya.
Ku tak kan ragu dengan keaslian jalan ini, kerapian tujuannya dan kebenaran caranya.
Keraguan pada jalan ini, senantiasa dihembuskan para musuh-musuh Islam yang tak “rela” Islam ini jaya. Tapi janji ALLOH tak kan pernah berubah, “Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang kafir membencinya”. Para musuh-musuh Islam telah menyusun “scenario” dan “konsipirasi” terhadap gerakan Dakwah Islam, lantaran keyakinan mereka bahwa Dakwah Islamlah yang akan menghapuskan kebatilan mereka. 

Contact

Address:

Jl. Batin Kyai, Labuhan Ratu Satu, Way Jepara, Lampung Timur 34196

Work Time:

Monday - Friday from 7am to 4pm and Saturday from 7am to 11am

Phone:

0852 6700 5252